Veranderen is een keuze ...
Welkom
Profiel
Visie
Projecten
Nieuws
Contact
 Home  Mijn visie Het verhogen van de cliënttevredenheid en het verlagen van de kosten zijn begrippen die in de gezondheidszorg volop in de aandacht staan. De overheid initieert in een hoog tempo allerlei ontwikkelingen om de kosten van de gezondheidszorg te verminderen en een kwaliteitsverbetering te realiseren door meer transparantie ten aanzien van de instellingen voor de klanten te bewerkstelligen. Uw organisatie is hier geen uitzondering op, niet alleen is er waarschijnlijk een bezuinigings- doelstelling voor de voedingsorganisatie gesteld, maar zijn er tevens meer kwaliteitseisen gesteld door uw cliënten of door de directe omgeving. Voeding en de daarbij behorende dienst-verlening wordt door organisaties dan ook vaak gezien als middel om het imago van de organisatie te verbeteren. AshBo ondersteunt dit beleid en het proces om dit doel te bereiken. Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van situaties die naar mijn mening mijn visie op het vakgebied onderstrepen. Kernwoorden daarbij zijn kwaliteit en kostenbewustzijn maar vooral beleving!
Flying Fish

Concept and design © Busara BV