Veranderen is een keuze ...
Welkom
Profiel
Visie
Projecten
Nieuws
Contact
 Home
 Mijn profiel Op deze pagina wil ik mezelf graag aan u voorstellen. Teneinde van de gebruikelijke paden af te wijken en tegelijk meer interactie met u te bewerkstelligen, heb ik mijn profiel op verschillende manieren verwoord en in beeld gebracht. Door de cursor te bewegen over de knoppen onder de foto hiernaast, komen deze naar voren. Zo vindt u onder mijn ‘timeline’, mijn profiel gevisualiseerd als een lijnenspel in de tijd. Daarnaast heb ik mezelf gekenschetst in de vorm van een ‘wordcloud’. Voor degenen die liever een verhaal lezen heb ik een samengevatte profieltekst opgenomen.

Concept and design © Busara BV